Xin vui lòng để lại thông tin để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn.


TDB Hanoi Co., Ltd.

Address: No.06 Binh Minh Stress, Tan Lap, Dan Phuong Districts, Hanoi

Factory: Lot CN13-2, Yen Binh Industrial Park, Pho Yen Districts, Thai Nguyen Province, Vietnam

Hotline: (+84) 968-010-080

Email: sales@tdb.com.vnn